Home > Egalax Touch > Egalax Touch Driver

Egalax Touch Driver

Contents

Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en U kunt de bijbehorende broncodebestanden voor de Software vinden op http://opensource.dell.com, of op soortgelijke locaties die door Dell worden aangegeven.EXPORTU wordt op de hoogte gebracht van het feit dat de Software Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy. Dell mag geplande of niet-geplande reparaties of onderhoud uitvoeren, of op afstand een patch of upgrade uitvoeren voor de Software op haar eigen en uw computersystemen. navigate here

De Software verwijderenBij twijfels over de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell of de privacyverklaring van Dell kunt u het programma met behulp van de online deïnstallatiegids deïnstalleren vanuit Programma's toevoegen Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is. De voorwaarden van deze Overeenkomst verlenen u geen recht op onderhoud of support voor de Software. Unsubscribe from seru81? other

Egalax Touch Windows 10

Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.OPEN-SOURCE- EN Klik met de rechtermuisknop op het DSD-pictogram en selecteer “Gebruik beveiligde verbinding (https).” Vernieuw de browser om de procedure opnieuw te starten. Voor Software die is meegeleverd bij uw aankoop van hardware dient u het volledige hardware-/softwarepakket te retourneren.

Submit Ask an Expert Chat Online Now Request Call Back Sales & Quotation More Contacts Toll Free 1-888-576-9668 Support Service Open Service Request Return & Repair Warranties AdvantechCare Global Services Add to Want to watch this again later? De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst. Egalax Touch Calibration Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst.

U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden. Eeti Touch Controller Joost Noordermeer 5,478 views 1:42 Qorder触摸屏校正4点/P1 eGalaxTouch Calibration 4 点校正 Touch Screen - Duration: 0:38. Colorado Audio/Video 2,255 views 1:34 How to complete set up USB touch screen kit - Duration: 4:10. Syahman Mohamad 1,252 views 3:16 (:HowTo Fix:) Laptop TouchScreen or USB Not Working After PC Wakes Up - Duration: 4:36.

Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw Egalax Touch Manual De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw. Deze software is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentie waarmee deze samen geleverd is.OPEN-SOURCESOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD IN DE HOOP DAT DEZE NUTTIG ZAL ZIJN, MAAR WORDT "ZOALS ZIJ IS"

Eeti Touch Controller

Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u The driver is a mouse emulation driver. Egalax Touch Windows 10 Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. Egalax Touch Not Working Windows 7 Loading...

Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze overeenkomst zijn verleend, worden behouden door de fabrikant of de eigenaar van de software. check over here Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is. Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat. Download the DellMon to a directory on your hard drive. Egalax Touch Driver Linux

Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt [email protected] [email protected] Distributior 11F, No 302, Rueiguang Road, Nei Hu District, Taipei 11492, Taiwan T: +886 2 8751 5191 F: +886 2 2797 8808 English 中文 日本語 投資關係 研發替代役專區 Home Products Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land. his comment is here U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing,

MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN ALLE BIJBEHORENDE GEDRUKTE MATERIALEN, DOET DELL NAMENS ZICHZELF EN DIENS LEVERANCIERS AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF ANDERSZINS, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, Egalax Touch Calibration Windows 7 Probeer het opnieuw. MD5: Niet beschikbaar SHA1: Niet beschikbaar SHA-256: Niet beschikbaar Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell. (in het Engels) Alles weergeven | Alles verbergen Compatibele systemen

EETI reserves the right to make changes without further notice to the Programs described herein.

U mag de Software niet verhuren of leasen, of de bijgeleverde schriftelijke documentatie van de Software kopiëren. Show more Language: English Content location: United Arab Emirates Restricted Mode: Off History Help Loading... About Press Copyright Creators Advertise Developers +YouTube Terms Privacy Policy & Safety Send feedback Test new features Loading... Eeti Tamil Movie X Cheng 24 views 0:44 Fix touch screen not working on laptop - Duration: 1:01.

Please feel free to contact with our distributors or sales contact for more information. Het recht op een volledige restitutie is niet van toepassing op Updates en upgrades die onder de voorwaarden van deze Overeenkomst vallen. Autoplay When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next. weblink QQQcomAU 397,131 views 4:48 How to Recalibrate EGalaxTouch - Duration: 0:28.

Sign in to add this video to a playlist. Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt. All Rights Reserved Impressum Job Opportunities RSS & Subscription Site Map Privacy Policy Details driver Ga voor meer downloads naar​ Drivers en downloads. Dell mag de Software op elk gewenst moment wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

TRMasterZED 7,610 views 8:16 EETI-Touch - Duration: 0:57. Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten. U dient de Software alleen op Dell computers of apparaten te gebruiken, met uitzondering van applicatiesoftware voor mobiele apparaten die speciaal door Dell ontworpen is voor gebruik op niet-Dell hardware. "Gebruiken"

If your USB interface touch device is projected capacitive type and Windows version is Windows 7 or later, we suggest you do not install this driver. Sandeep Raghuraman 830 views 0:32 Windows 7 touch screen calibration - Duration: 1:06. Home MyAdvantech Log Out Worldwide Products Solutions Digital Healthcare Digital Logistics & Digital Retail Digital Retail & Hospitality Embedded Core Factory Automation Gaming Intelligent Building Intelligent Transportation Machine Automation Network Support / Downloads / Driver / Document No. 1-1146935970 Date Updated 11-28-2011 Date Created 07-27-2011 Document Type Driver Related OS Related Product IDK-057R-40VGI1 / IDK-065R-64VGA1 / IDK-070R-32WVA1 / IDK-084R-28SVI1 / IDK-084R-36SVA3

Sign in to make your opinion count. EETI hereby grants to licensee a personal, non-exclusive, non-transferable license to copy, use and create derivative works of Programs for the sole purpose in conjunction with an EETI Product, including but Up next Touch screen driver install - Duration: 1:46. Wellicht moet u een applicatie-instelling updaten.

Smart Sain 1,325,391 views 8:01 Qorder触摸屏校正9点 eGalaxTouch Calibration 9点校正 Touch Screen - Duration: 0:53.