Home > Touchpad Driver > Elantech Drivers Windows 8

Elantech Drivers Windows 8

Contents

Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. Use the Give Kudos button to offer a thumbs-up for good post content and a pat on the back to the author. 0 Kudos Message 9 of 23 Reply Carousel Tinkerer OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. Help us by reporting it Need help? weblink

Share this post Link to post Share on other sites Aniket Singh 0 0 1 post Posted June 2, 2013 i installed the driver its working fine, but it does as my click buttons r not working smoothly, i assigned 2 finger tap as right click (pop up menu) Share this post Link to post Share on other sites Guest sarreq Download What's New Quick Specs Related Drivers 9 Download Download options: Generic Driver (XP, Vista, 7) Asus Windows 7 32-bit Asus Windows 7 64-bit Asus Windows 8 32-bit Asus Windows 8 Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen. Visit Website

Elantech Touchpad Driver Windows 10

The following window should appear. Register to get all the benefits of being a member! Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Deze

Running 64-bit, fully activated. Very annoying. Klik op OK.5. Elantech Touchpad Driver Windows 7 There should be an “ELAN” tab at the top.

After you install the NEW Elan drivers, reboot. Elantech Touchpad Driver Windows 10 Asus Meanwhile the Windows 7 driver that carried over from before my upgrade to Windows 8 managed single-tap to click, double-tap to middle click and two-finger scroll just fine (but obv not Wanneer het venster Bestand downloaden wordt weergegeven, klikt u op Opslaan om het bestand op uw harde schijf op te slaan.Installatie1. https://www.asus.com/support/Download/3/589/0/21/41/ It says it's for Windows 8 and updated in Sep 2012 but doesn't work properly for half the features.

Dit is geen verkoopovereenkomst voor software of enige ander intellectueel eigendom. Elan Touchpad Driver Samsung Basically, you may want to uninstall any previous versions of the Elan software you have on your computer before installing this one. I was using drivers from here "http://support.asus.com/download.aspx?SLanguage=en&p=3&s=435&m=S46CM&os=&hashedid=vxr7O9ZbnWI09JJm" and it gives me some options but not multi-touch options. U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden.

Elantech Touchpad Driver Windows 10 Asus

Important Links: Global Support Pages | Knowledge Base ArticlesRemember to mark posts that resolved your issue with Accept as Solution. http://drivers.softpedia.com/get/KEYBOARD-and-MOUSE/Elantech/indexa.shtml Acer-Tommy, any progress made on this in the last 2 weeks?thanks 0 Kudos Message 5 of 23 Reply dar9l New User Mark as New Bookmark Subscribe Subscribe to RSS Feed Highlight Elantech Touchpad Driver Windows 10 DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE. Elan Touchpad Driver Acer Windows 10 Facebook Twitter YouTube Instagram Subscribe to TechSpot RSS Get our weekly newsletter Search TechSpot Trending Hardware The Web Culture Mobile Gaming Apple Microsoft Google Reviews Laptops Smartphones Graphics CPUs Storage Keyboard

Has anyone found a fix? have a peek at these guys In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. Select it and click on the “Options…” button. Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk. Elantech Virus

Important Links: Global Support Pages | Knowledge Base ArticlesRemember to mark posts that resolved your issue with Accept as Solution. Share this post Link to post Share on other sites Onethirtytwo 0 0 2 posts Posted September 3, 2012 Yeah fully removed, it loads just shows no options for some U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve check over here Because of this, I uninstalled the updated driver and tried to revert to the older one with the four-finger gestures.

Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio. Elantech Touchpad Driver Lenovo Typ 'C:\DELL\DRIVERS\Rxxxxx' ('Rxxxx' is de naam van het bestand) in het tekstvak Openen en klik vervolgens op OK.8. on the 11.7.2.1 driver, I get a settings window but some of them don't work (as in toggling between on and off has no effect on the function of the touchpad)

TouchPad ELANTECH Touchpad Driver 11.6.28.201 123.2 MB 2013/10/11 Download Please give that one a try and let me know.

Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren. Setup.exe) later kunt terugvinden.3. They're pretty awesome. Elantech Touchpad Driver Windows 8.1 Acer Worth a try checking this first... 2 Kudos Message 10 of 23 Reply « Previous 1 2 3 Next » Announcements Aspire GX Series GIVE YOURSELF AN EDGE New Here?

Yeah, I thought so. Mijn downloadlijsten Aanmelden My Download List-#1 × http://www.dell.com/support/home/nl/nl/nlbsdt1/drivers/downloadlistdetails?downloadListId=00000000-0000-0000-0000-000000000000 () E-mail verzenden Sluiten Opnieuw verzenden Sluiten × Servicetag is vereist om het bestand te downloaden Voer een geldige servicetag in om door Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is. http://interacccess.com/touchpad-driver/elantech-touchpad-drivers-windows-7.php MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN.

Probleemoplossingen en verbeteringen Eerste release Versie Versie 11.3.10.2, A00 Categorie Muis, toetsenbord en invoerapparaten Releasedatum 04 sep 2013 Laatst bijgewerkt op 04 sep 2013 Belang Optioneel Beschikbare bestandsindelingen Bestandsindeling:Update Package for Browse through the pages: 123456789...77NEXT i softpedia Like202K +156K Follow13K © 2001-2017 Softpedia. Yay! Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden.

De vermelding van dell.com als vertrouwde website is vereist om de toepassing Dell System Detect te laten werken in bepaalde besturingssystemen.Wij detecteren automatisch uw systeemconfiguratie en servicetagDell zal de gegevens van Lees de release-informatie in het dialoogvenster.3. BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), Go to Solution. 0 Kudos Message 1 of 23 Reply All forum topics Previous Topic Next Topic 1 ACCEPTED SOLUTION Accepted Solutions JeOma New User Mark as New Bookmark Subscribe Subscribe

Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat. I went into the "mouse" settings in the control panel and noticed that the driver was still loaded. Klik op Installeren.5.

Sign In Sign In Remember me Not recommended on shared computers Sign in anonymously Sign In Forgot your password? Het bestand wordt naar uw bureaublad gedownload.4. De registratie van nieuwe apparaten op onze site kan 48 uur duren. Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software.

Als u een zakelijke klant van Dell bent, verleent u Dell, of een door Dell geselecteerde agent, hierbij het recht om een audit uit te voeren van uw gebruik van de Assistance by Acer Acer Answers Knowledge Base Get Support, Drivers or Manuals from Acer Find your Model Number (Windows only) The opinions expressed on Acer Community are the personal opinions of GEHOSTE SOFTWARE & VIA HET INTERNET TOEGANKELIJKE SOFTWAREEen deel of alle Software kan op afstand worden gehost of is voor u toegankelijk via het internet. Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u