Home > Touchpad Driver > Elantech Touchpad Driver For Windows 7 32 Bit

Elantech Touchpad Driver For Windows 7 32 Bit

Contents

Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren. DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar. U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen. weblink

Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze overeenkomst zijn verleend, worden behouden door de fabrikant of de eigenaar van de software. Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden. Klik op OK.5. Name (required) Mail (will not be published) (required) Website Search for: Recent Posts ACER NEOTOUCH S200 (ACER F1) SYNC MAC /USB DRIVER CONNECT TO MAC OS X, LATEST UPDATE SYNCMATE 3.1 http://www.techspot.com/drivers/driver/file/information/16467/

Elantech Touchpad Driver Windows 7 Acer

Het venster van de Self-Extractor wordt weergegeven en u wordt gevraagd om het bestand uit te pakken in C:\DELL\DRIVERS\Rxxxxx. ('Rxxxx' is de naam van het te downloaden bestand). Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio. Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat. Home New Top Videos % Discounts (EN) English (DA) Dansk (DE) Deutsch (ES) Español (FR) Français (ID) Indonesia (IT) Italiano (HU) Magyar‎ (NL) Nederlands (NB) Norsk‎ (PL) Polski (PT) Português (RO)

Als er geen aparte licentieovereenkomst is, geldt deze Overeenkomst voor uw gebruik van Updates, en dergelijke Updates worden voor het doel van deze licentieovereenkomst beschouwd als Software. Door de Softwarepakketten te openen of de verzegeling te verbreken, de Software te installeren, te downloaden, te activeren, de voorwaarden te accepteren met een klik of door de Software te gebruiken, Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS 3 Details driver Ga voor meer downloads naar​ Drivers en downloads. Download Asus Smart Gesture Windows 7 32bit Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.OPEN-SOURCE- EN

Advertisement Leave a Reply Click here to cancel reply. Asus Touchpad Driver Windows 7 32 Bit Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt. Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is. Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk.

Klik met de rechtermuisknop op het DSD-pictogram en selecteer “Gebruik beveiligde verbinding (https).” Vernieuw de browser om de procedure opnieuw te starten. Samsung Touchpad Driver Windows 7 Download TechSpot is a registered trademark. U dient dan alle Software (inclusief meegeleverde media, geschreven materialen en verpakking) onmiddellijk te retourneren voor een volledige restitutie, of u dient alle Software te verwijderen, zoals door Dell wordt gevraagd. Iedere overdracht moet zowel de recentste update als alle voorgaande versies bevatten.

Asus Touchpad Driver Windows 7 32 Bit

You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied. Het venster Self-Extractor wordt weergegeven.4. Elantech Touchpad Driver Windows 7 Acer Klik op de knop Start en vervolgens op Uitvoeren.7. Asus Touchpad Driver Windows 7 64 Bit Als het venster van de Self-Extractor na het uitpakken van het bestand nog open is, sluit u dit.6.

Browse Type Name OS Size Download TouchPad Elantech Touchpad driver Windows Vista (32-bit) 6.77 MB Download TouchPad ASUS Smart Gesture (Touchpad Driver) Windows 7 (64-bit) 26.47 MB Download TouchPad Elantech Touchpad have a peek at these guys Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682. Het pictogram van het bestand wordt op uw bureaublad weergegeven.Installeren1. Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd. Elan Touchpad Driver Windows 7 Samsung

When the installation process is complete restart your computer. GetDriver Search Primary Menu Skip to content About Privacy DMCA Contact Terms of Use How To Download Search for: Acer Aspire, Notebook Acer Aspire V5-131 Windows 7 Drivers (32-bit) 3 Comments U verklaart dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrijpt, dat u door de bepalingen ervan gebonden bent en dat dit de volledige en exclusieve verklaring is van de Overeenkomst tussen check over here MD5: 85fde9c12143c68d9576e3ff9dff0209 SHA1: e9d8fa02f55e971e4b78941e6cde19889843206a SHA-256: a7f23600fa3eed10e2cde8dd8f6641dc00ab946b1328f150613531e97d582de8 Bestandsindeling:Hard-Drive Bestandsnaam:Input_ELAN_W78_A00_Setup-12NG7_ZPE.exe Downloadtype:HTTP Bestandsgrootte: 37 MB Format-omschrijvingDit bestand bevat een gecomprimeerde (of gezipte) set van bestanden.

Below is the list of ASUS Touchpad drivers for download. Elantech Touchpad Driver Windows 10 Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen. U stemt specifiek in met het feit dat de Software niet gebruikt mag worden voor activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de

Wanneer deze toepassingen op uw systeem worden geïnstalleerd, kunt u ze terugvinden als “supportsoftware”, “Dell” of onder hun naam in Programma's toevoegen of verwijderen (“Start”, “Configuratiescherm”, “Programma's toevoegen of verwijderen”).

Typ 'C:\DELL\DRIVERS\Rxxxxx' ('Rxxxx' is de naam van het bestand) in het tekstvak Openen en klik vervolgens op OK.8. ELAN Touchpad Driver Dit pakket bevat de driver voor het ELAN-touchpad en wordt ondersteund op de Vostro 5470 met de volgende Windows-besturingssystemen: Windows 7 en Windows 8. DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE. Synaptics Touchpad Driver U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten.

U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen. Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt Het recht op een volledige restitutie is niet van toepassing op Updates en upgrades die onder de voorwaarden van deze Overeenkomst vallen. http://interacccess.com/touchpad-driver/elantech-touchpad-driver-for-windows-xp.php Get tech support here Release Notes Related Drivers 9 Download the latest ElanTech Touchpad Driver for Windows 7 32-bit Here's other similar drivers that are different versions or releases for different

Elke impliciete garantie is beperkt tot 90 dagen na ontvangst van de Software. Klik in het veld Opslaan in: op pijl-omlaag, selecteer Bureaublad en klik op Opslaan. Dell mag geplande of niet-geplande reparaties of onderhoud uitvoeren, of op afstand een patch of upgrade uitvoeren voor de Software op haar eigen en uw computersystemen. U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve

Wanneer het venster Bestand downloaden verschijnt, klikt u op Opslaan of Dit programma opslaan op schijf en vervolgens op OK. Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy. Lees de release-informatie in het dialoogvenster.3. Bij het selecteren van een stuurprogramma-update dient u het stuurprogramma te kiezen dat bij uw besturingssysteem past.

U mag geen sublicenties verlenen van de Software. Het bestand wordt naar uw bureaublad gedownload.4. U dient de Software alleen op Dell computers of apparaten te gebruiken, met uitzondering van applicatiesoftware voor mobiele apparaten die speciaal door Dell ontworpen is voor gebruik op niet-Dell hardware. "Gebruiken" Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden.

Zie de categorie Installatie-instructies voor meer informatie.